Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αθήνα, 12/11/2019

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών ξεκινάει σύντομα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Το πρόγραμμα θα έχει θεματολογία σχετική με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός Στέφανος Ήμελλος και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας υπέγραψαν σήμερα το πρωί Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η διοργάνωση του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος θα γίνει μέσω του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ) της Ακαδημίας, ενώ το νέο πρόγραμμα υπολογίζεται να ξεκινήσει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα είναι αγγλόφωνο και πιλοτικά θα ενταχθεί στην τεχνολογικά προηγμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα και στο νέο μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το ακριβές πρόγραμμα σπουδών θα αποφασιστεί τους επόμενους μήνες, ενώ το ΕΑΠ βρίσκεται σε σειρά συζητήσεων με άλλα ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την διοργάνωση και νέων προπτυχιακών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα.

 

Collage 2

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (αριστερά) με τον Πρόεδρο του ΕΑΠ (δεξιά).

Main Menu