Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» (ΠΔΕ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2022

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 ξεκινά η υποβολή αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2022

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ από 23-12-2019 (16:00) έως τις 10-01-2019 (23:59).

 

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Θεματικές Ενότητες

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Main Menu