Ανακοίνωση για τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ

 

Πάτρα, 16/01/2020

 

Αγαπητά μέλη Σ.Ε.Π.,

Η νέα διοίκηση του ΕΑΠ με την ανάληψη των καθηκόντων της, ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για να ανατρέψει το δυσμενέστερο καθεστώς αμοιβής των μελών ΣΕΠ που είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως αυτό διαμορφώθηκε από 01/02/2019 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λόγω της πολυπλοκότητας το θέματος δεν κατέστη εφικτό, μέχρι σήμερα, η εξεύρεση ευνοϊκότερης λύσης. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση υπογραφής των συμβάσεων και της καταβολής των δεδουλευμένων Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019 και ζητούμε την κατανόησή σας για αυτό.

Ενόψει των επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών των αρμόδιων Υπουργείων, σας διαβεβαιώνουμε, ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης.

 

 

Η Διοίκηση του ΕΑΠ

 

Main Menu