Συνέχιση προσφοράς του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΚΕ»

 

Λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκεια της ΣΚΕ» και μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το Ίδρυμα αποφάσισε τη συνέχιση της προσφοράς του εν λόγω προγράμματος από τις 03 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου με ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις 18 Φεβρουαρίου

Θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, σύμφωνα με τις οποίες δεκτοί γίνονται απόφοιτοι και φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ80.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00.  

1. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

2. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

3. Για να ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις Εισαγωγής του Προγράμματος πατήστε εδώ.

4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 

Main Menu