Ολοκληρώθηκε η ετήσια διημερίδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ

 

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ετήσια διημερίδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με θέμα «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το  Πρόγραμμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2020 στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα.

Μέσα από 7 επιστημονικές διαλέξεις, 70 παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, 3 θεματικά εργαστήρια και «καλές πρακτικές» αναδείχθηκε σημαντικό μέρος της  ερευνητικής και εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας σε τομείς των Μαθηματικών όπως: Μαθηματική Ανάλυση, Βελτιστοποίηση, Στοχαστικές Διαδικασίες, Γεωμετρία, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Ιστορία και Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσιάστηκε επίσης η  έρευνα  που διεξάγεται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και η οποία αφενός συνεισφέρει , μέσω της μαθηματικής μοντελοποίησης, στην κατανόηση και στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της εποχής, όπως αυτά που αφορούν στην υγεία, αφετέρου προάγει την μαθηματική  επιστήμη, παράγοντας νέες μαθηματικές τεχνικές , εργαλεία και αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τη διαλειτουργική σχέση μεταξύ Μαθηματικών, Φυσικών, Ιατρικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα hands on εργαστήρια για τις ψηφιακές υπηρεσίες της εξ @ποστάσεως βιβλιοθήκης του ΕΑΠ.

Ήταν μια υψηλού επιπέδου συνάντηση καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών, που για ένα διήμερο  συμμετείχαν, αλληλεπίδρασαν, παρουσίασαν, εξέθεσαν και εκτέθηκαν, εμπνεύστηκαν και ενέπνευσαν, σε μια πρότυπη εκπαιδευτική πρακτική για την Μαθηματική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΜΣΜ https://www.msm.eap.gr και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών http://www.e2m.eap.gr.

 

Collage 00000002

 

Main Menu