Ολοκλήρωση εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος

 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Ψηφοφορίας που υπογράφτηκε από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής χθες, Τρίτη 25/2/2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος διαπιστώνεται ότι:

Σε σύνολο εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο: 41 μελών ΔΕΠ,

Εψήφισαν συνολικά: 32, εκ των οποίων βρέθηκαν έγκυρα 32, άκυρα 0, λευκά 1

Οι υποψήφιοι έλαβαν:

  • Αυγουστίνος Δημητράς: δεκαεννέα (19) ψήφους.
  • Δημήτριος Καλλές:  δώδεκα (12) ψήφους.

Σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, εκλέγονται,  ως εκπρόσωποι των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος οι:

Τακτικό μέλος:                        ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ  

Αναπληρωματικό μέλος:           ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Main Menu