Προκήρυξη για Μέλη Σ.Ε.Π. σε 218 ετήσιες Θεματικές Ενότητες, 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες & 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες των 6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023

 

Προσοχή:  Σας ενημερώνουμε πως έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00.

Παρακαλώ, διαβάστε περισσότερα εδώ.


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00 ξεκινά η υποβολή αίτησης για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 218 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε) & 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). των 6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ από 03-03-2020 (16:00) έως τις 03-04-2020 (23:59).

 

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πληροφοριακό Έντυπο Ε.Θ.Ε. Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πληροφοριακό Έντυπο Θ.Ε. Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες 2020-2023

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν διδακτική εμπειρία στο Ε.Α.Π. δεν απαιτείται να επισυνάψουν βεβαίωση προϋπηρεσίας για το διδακτικό τους έργο στη φόρμα υποβολής αιτήσεων.

 

Main Menu