Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΑΠ σχετικά με την λειτουργία του Ιδρύματος

Εκτύπωση

 

 

Σχετικά με την εκδοθείσα ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας στο νόμο Αχαΐας, σας γνωρίζουμε ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο λόγω της φυσιογνωμίας του και της λειτουργίας του (ίδρυμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) θα λειτουργήσει κανονικά κατά τις αναφερόμενες στην ανακοίνωση ημέρες. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος που δεν θα πραγματοποιηθούν αφορούν τις ορισθείσες για τις ως άνω ημέρες και το Σαββατοκύριακο (7 & 8 Μαρτίου) δια ζώσης συναντήσεις, διδασκόντων και φοιτητών (ΟΣΣ), στην Πάτρα. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος με αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί και ακολουθεί τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και θα ενημερώσει τους διδάσκοντες και φοιτητές του Ιδρύματος, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας