ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ, Πάτρα 5-3-2020

 

 

Στις 4/3/2020 έγινε η πρώτη συνεδρίαση και η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ τουΣυλλόγου των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ (ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ).

Το ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ευθύμιος Ζέρβας (Καθηγητής, ΣΘΕΤ)

Αντιπρόεδρος: Αυγουστίνος Δημητράς (Αν. Καθηγητής ΣΚΕ)

Γραμματέας: Μανώλης Κουτούζης (Αν. Καθηγητής, ΣΑΕ)

Ταμίας: Θεοφάνης Ορφανουδάκης (Αν. Καθηγητής , ΣΘΕΤ)

Μέλος: Χαράλαμπος Ανθόπουλος (Καθηγητής, ΣΚΕ)

 

Το νέο ΔΣ συνεδρίασε σε ολομέλεια και αφού εκτίμησε την κατάσταση στο ΕΑΠ, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι άμεσες προτεραιότητες δράσης θα είναι:

  • Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ και της ισότιμης μεταχείρισής τους σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων. 
  • Η προώθηση της πλήρους αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος στο άμεσο μέλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΔΣ θα αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Για το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ

Ο Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

Ε. Ζέρβας               Μ.  Κουτούζης

 

Main Menu