Αναβολή Ημερίδας ΠΠΣ ΙΣΠ

 

 

Η Ημερίδα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» που είχε ανακοινωθεί και επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2020, αναβάλλεται, εξαιτίας, όπως εννοείται, της τρέχουσας συγκυρίας.

Το Μάιο θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, είτε για ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της Ημερίδας, είτε για τα της αποστολής των εισηγήσεων.

 

Main Menu