Δια ζώσης επίσκεψη στα Παραρτήματα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

 

 

Σε συνέχεια επιβολής του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των απανταχού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με την Υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397 Κοινή Υπουργική Απόφαση, σας γνωρίζουμε ότι οι επιτόπιες υπηρεσίες των Παραρτημάτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κομοτηνής, Τρίπολης, Κοζάνης και Ιωαννίνων θα προσφέρονται κατόπιν ραντεβού, δηλαδή πρότερης τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των διοικητικών υπαλλήλων, οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες που προσφέρουν τα Παραρτήματα μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και οι μέρες και ώρες επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού με αυτά, παραμένουν αμετάβλητες.

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή σχετικά, θα ενημερωθείτε άμεσα με νέα ανακοίνωση.

 

Main Menu