Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία»

 

Σε ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας, προχώρησαν στις 31 Μαρτίου 2020, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς συμφώνησαν στην οργάνωση και τη λειτουργία ενός νέου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία»

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ Καθηγητής Οδυσσέας-Ιώαννης Ζώρας και ο Πρύτανης του ΓΠΑ, Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος, πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη κατά την οποία επικύρωσαν τη συμφωνία και υπέγραψαν το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας του Προγράμματος. Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν:  ο Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ,  ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης αλλά και ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ, Καθηγητής Δημήτριος Σάββας.

Αντικείμενο του νέου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αναμένεται να ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είναι η επιστημονική μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας των καλλιεργειών υπό κάλυψη. Ο σχεδιασμός δηλαδή των κατασκευών, η επιλογή των υλικών, οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού και χημικών (υδροπονία, διχτυοκήπια), οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και η θρέψη και η φυτοπροστασία ολοκληρωμένης παραγωγής οπωροκηπευτικών με μειωμένες εισροές.

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξοικείωση και άσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας πτυχιούχων σχετικών με το αντικείμενο, για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αυτοαπασχόληση.

 

collage kalliergeies ypo kalypsiydroponia

Main Menu