Ανακοίνωση για εξετάσεις

 

Αγαπητά μέλη Σ.Ε.Π.,

αγαπητές/οί φοιτήτριες/τες μας!

Δεδομένης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, εξ αιτίας της πανδημίας που εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή, το πότε θα επανέλθει η χώρα σε πλήρη και φυσιολογική λειτουργία.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων έως το τέλος Ιουλίου, προκειμένου να μη διακινδυνεύσει η ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, αλλά ούτε η έναρξη του επόμενου.

Το ΕΑΠ, λόγω της φυσιογνωμίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει είναι σε πλεονεκτική θέση για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ επεξεργάζεται όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Συνεκτιμώντας την εξέλιξη της κατάστασης, θα αποφασίσει έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις αρχές Μαΐου.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η όποια απόφαση θα έχει ως πρώτο στόχο τη διασφάλιση της υγείας συνεργατών και φοιτητών μας και παράλληλα την ομαλή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους.

Ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων,
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής
Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος

 

Main Menu