Προκήρυξη θέσεων για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΛΧ και ΔΟΕ για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προκηρύσσουν θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» (ΤΛΧ) και «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» (ΔΟΕ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

την υποβολή αίτησης στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΛΧ πατήστε  εδώ
την υποβολή αίτησης στο κοινό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΟΕ πατήστε  εδώ

Main Menu