Ενημέρωση για το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

14/5/2020

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών της ομάδας εργασίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που δημιουργήθηκε με σκοπό τη συγγραφή και την ανάπτυξη ενός Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος και στόχο την ταχύρρυθμη Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών σχολικής εκπαίδευσης της χώρας, ως άμεση και ουσιαστική υποστήριξη στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα που δημιουργήθηκε έλαβε τον τελικό τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση» και φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) https://learn.eap.gr/.

Η ομάδα εργασίας κλήθηκε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Υπουργό και αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες της στις 16 Απριλίου 2020. Εργάστηκε εντατικά έως τις 29 Απριλίου 2020 ώστε να ανταποκριθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά στις έκτακτες συνθήκες και να παραδώσει το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα και την πλατφόρμα σε λειτουργία εγκαίρως στους/στις εκπαιδευτικούς για την υποστήριξή τους στο έργο τους.

Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2020. Με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς καταφέραμε και ολοκληρώσαμε το έργο σε 13 ημέρες με καθημερινή πιεστική εργασία και χωρίς καμία αμοιβή.

Ευχόμαστε το νέο αυτό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα να υποστηρίξει ουσιαστικά τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης και να συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Η Ομάδα Εργασίας του ΕΑΠ

Αντώνης Λιοναράκης
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αλέξης Κόκκος
Ομότιμος καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Θεοφάνης Ορφανουδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ευαγγελία Μανούσου
Διδάκτωρ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Tόνια Χαρτοφύλακα
Διδάκτωρ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος εφαρμογών e-learning, Digimagix

Βασιλική Ιωακειμίδου
Διδάκτωρ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Σοφία Παπαδημητρίου
Διδάκτωρ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ευαγγελία Καραγιάννη
Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 (Αγγλικής), 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Καθηγήτρια-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Χριστόφορος Καραχρήστος
Υπεύθυνος Τομέα Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Καθηγητής-Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Υπεύθυνος Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομάδα Εφαρμογών και Λογισμικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Main Menu