Ίδρυση Νομικής Επιτροπής στο ΕΑΠ

 

Δελτίο τύπου

Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα, συγκροτήθηκε η Νομική Επιτροπή του Ιδρύματος, έπειτα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για τη σύστασή της. Σύμφωνα με την απόφαση, της Νομικής Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής  Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., ενώ καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου ανατίθενται στη Νομική Σύμβουλο του Ε.Α.Π. Δικηγόρο Πατρών κ. Αριστέα Μαρούντα. Η Επιτροπή που αριθμεί επτά μέλη, αποτελείται από έγκριτους νομικούς με διακριτά αντικείμενα που αφορούν στην νομική υποστήριξη επί μέρους τομέων και  δραστηριοτήτων  του Ιδρύματος, και έχει ως αντικείμενο την γνωμοδοτική αρμοδιότητα για ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προάσπιση των συμφερόντων του Ε.Α.Π. . Με τη σύσταση  και τη συγκρότηση της Νομικής Επιτροπής, επιδιώκεται η θεσμική θωράκιση, η υποστήριξη και η ενδυνάμωση του Ιδρύματος στην αναπτυξιακή του στρατηγική για τα επόμενα χρόνια και ο αποτελεσματικός συντονισμός της λειτουργίας του θεσμικού́ πλαισίου του Ιδρύματος. 

 

 

Main Menu