Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης για τους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» του ΕΑΠ στη Θεματική Ενότητα «Πληροφορική και Εκπαίδευση» το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 486/31.07.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) συνολικά 200 θέσεις φοίτησης στη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) με τίτλο: «Πληροφορική και Εκπαίδευση» (ΠΛΗ37) με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 3η Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 250 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Αυγούστου και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

1.  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

2.  Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

3.  Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

4.  Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ και μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και στην ενότητα «Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες».

 

 

Main Menu