Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιοποίηση σύνθεσης 3 μελών Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψήφιων μελών ΣΕΠ ΄20-΄23

 

Από την Διοίκηση του ΕΑΠ γίνεται γνωστό ότι οι συνθέσεις των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης υποψήφιων μελών ΣΕΠ για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2020-2023 δεν ανακοινώθηκαν στον τύπο, ούτε στα κοινωνικά δίκτυα του Ιδρύματός μας,και ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον για όσο διαρκεί η διαδικασία της αξιολόγησης.

Δεδομένου ότι υπέπεσαν στην αντίληψή μας σχετικές αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα, τονίζουμε ότι δεν είναι έγκυρα και επομένως αξιόπιστα τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτές

 

Main Menu