Προκήρυξη της γερμανικής υπηρεσίας DAAD: Πανεπιστημιακός διάλογος με τη νότια Ευρώπη

Πανεπιστημιακός διάλογος με τη νότια Ευρώπη

Το πρόγραμμα προσφέρει έως 20.000 Ευρώ ανά εκδήλωση. Περαιτέρω πληροφορίες (στα Γερμανικά):

http://bit.ly/1SNbizE

Αιτήσεις έως 30/6/2016

Main Menu