Ενημέρωση για τις διεθνείς δράσεις Erasmus+ 2017

Οι νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διεθνείς δράσεις του Erasmus+ (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Capacity Building in the field of Higher Education, Jean Monnet Activities) έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en), όπου και θα βρείτε χρηστικές οδηγίες, πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση/ υποβολή αιτήσεων, e- forms και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τίτλο «Erasmus Mundus Action 2 - Scholarship Holders' Impact Survey: Results», η οποία αφορά στους συμμετέχοντες στη δράση Erasmus Mundus Action2: http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-results-a-survey-involving-more-8000-grantees-have-just-been-published_en

Main Menu