Δημοσιοποίηση Ανακήρυξης Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσωπών μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος

Κατόπιν απόφασης της τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. στη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. ανακοινώνονται  ακολούθως ο πίνακας των υποψηφίων καθώς και τα σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα κατόπιν της γραπτής τους συναίνεσης σύμφωνα με την διαδικασία που αποφασίστηκε στην υπ’αρίθμ. 349/06-09-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.

 

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΣΧΟΛΗ

1

Δημητράς Αυγουστίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

2

Ζερεφός Στυλιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

3

Καλλές Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

4

Χατζηνικολάου Μαρία

Καθηγήτρια

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

1.      Δημητράς Αυγουστίνος

2.      Ζερεφός Στυλιανός

3.      Καλλές Δημήτριος

4.      Χατζηνικολάου Μαρία

 

Πρόεδρος επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. στη Δ.Ε. του Ε.Α.Π.

Φάνης Ορφανουδάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Main Menu