Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στη βαθμίδα «Καθηγητή Α βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη-Εφαρμογές» (ΠΛΗ31)

Main Menu