Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης με έμφαση στη Σωματιδιακή και Αστροσω

Main Menu