Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (ΔΕΟ31)

Main Menu