Εκδόσεις - Τραπεζική (ΤΡΑ)

Εκτύπωση

ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον

Τόμος Β΄: Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΤΡΑ 51 - Τραπεζική Διοίκηση

Τόμος Α΄: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΤΡΑ 60 - Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

Τόμος Α΄: Τραπεζική Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Τραπεζική Πληροφορική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Ειδικά Θέματα Τραπεζικών Ποσοτικών Μεθόδων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΤΡΑ 61 - Στρατηγική Τραπεζών

Τόμος Α΄: Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης των Ειδικών Μορφών Πίστης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.