Εκδόσεις - Σεισμική Μηχανική (ΣΜΑ)

ΣΜΑ 50 - Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Τόμος Β΄: Ειδικά Θέματα Δυναμικής των Κατασκευών και Σεισμικής Μηχανικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΣΜΑ 51 - Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στη Σεισμολογία - Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Στοιχεία Ελαστικότητας και Διάδοσης Σεισμικών Κυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Δυναμική Εδαφών και Θεμελιώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΣΜΑ 60 - Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών

Τόμος Α΄: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Σύμμικτες Κατασκευές, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΣΜΑ 61 - Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις

Τόμος Α΄: Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003.

Τόμος Β΄: Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Μνημειακών Κτιρίων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2004.

Main Menu