Εκδόσεις - Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)

ΠΣΦ 50 - Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική

Τόμος Α΄: Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Προχωρημένες Σπουδές στον Κλασικό Ηλεκτρομαγνητισμό - Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

 

ΠΣΦ 51 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

Τόμος Α΄: Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής - Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

Τόμος Β΄: Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

 

ΠΣΦ 60 - Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντική Φυσική

Τόμος Α΄: Κβαντομηχανική-Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2005

 

ΠΣΦ 61 - Δομή της ύλης και του σύμπαντος

Τόμος Α΄: Από τα άτομα στα στερεά: Γενική θεώρηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2000

Τόμος Β1΄: Αστροφυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

Τόμος Β2΄: Αστροφυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

 

ΠΣΦ 62 - Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων

Τόμος Α΄: Από τα άτομα στα στερεά: Μέταλλα-Ημιαγωγοί, ΕΑΠ, Πάτρα 2000

Τόμος Β΄: Μικροηλεκτρονική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

Τόμος Γ΄: Αισθητήρες και Μικροαισθητήρες, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Δ΄: Ακτίνες Laser-Οπτοηλεκτρονική, ΕΑΠ, Πάτρα 2005

Τόμος Ε1΄: Επιστήμη Υλικών: Κεραμικά Υλικά, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Ε2΄: Επιστήμη Υλικών: Μαγνητικά Υλικά, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος ΣΤ΄: Επιστήμη Πολυμερών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Main Menu