Εκδόσεις - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)

ΠΣΠ 50 - Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Τόμος Α΄: Το Φυσικό Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β1: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Α και Μέρος Β) 1999.

Τόμος Β2: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Γ και Μέρος Δ) 1999.

 

ΠΣΠ 51 - Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

Τόμος Α΄: Σχεδιασμός Πόλεων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β1: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αξιολόγηση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέθοδοι εκτίμησής τους, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β2: Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΠΣΠ 60 - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων

Τόμος Α΄: Περιβαλλοντική Τεχνολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΠΣΠ 61 - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου

Τόμος Α΄: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Προβλήματα Αποκατάστασης στη Μικρή Κλίμακα του Αστικού Χώρου. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Main Menu