Εκδόσεις - Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

ΠΛΣ 50 - Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2015
Τεχνολογία Λογισμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2015
Γλώσσες Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2015

 

ΠΛΣ 51 - Βασικές εξειδικεύσεις σε αρχιτεκτονική και δίκτυα των υπολογιστών
Ψηφιακά Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2015 
Δίκτυα Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2015

 

ΠΛΣ 60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

Λειτουργικά Συστήματα Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2001 (ΠΛΗ 11/2).

Λειτουργικά Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003. (ΠΛΗ 40/3).
Διαχείριση Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2015 ΠΛΣ60/Α/17
Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού, ΕΑΠ 2015 ΠΛΣ60/Γ/17

 

ΠΛΣ 61 - Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

 

ΠΛΣ 62 - Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών
Προηγμένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2015
Ψηφιακές Επικοινωνίες, ΕΑΠ, Πάτρα 2015
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2004. (ΠΛΗ36/1)
Ασφάλεια Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001. (ΠΛΗ35/1)
Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων, ΕΑΠ, Πάτρα 2016

Main Menu