Εκδόσεις - Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)

ΜΣΜ 50 - Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά

 

ΜΣΜ 51 - Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των Μαθηματικών

 

ΜΣΜ 60 - Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες

 

ΜΣΜ 61 - Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά
Τόμος: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, EAΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΣΜ 62- Ειδικά Θέματα Μαθηματικών

Main Menu