Εκδόσεις - Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

ΚΦΕ 51 - Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

Τόμος Α΄: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Β΄: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Α΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Β΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

Τόμος Γ΄: Εισαγωγική Φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Α΄: Μηχανική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

Τόμος Β΄: Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2000

Τόμος Γ΄: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος A΄: Χημική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος B΄: Χημική Κινητική, Α΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Χημική Κινητική, Β΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Ηλεκτροχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Στατιστική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Ε΄: Φασματοσκοπία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

Τόμος Α΄: Σχετικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Α΄: Λιθόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Β΄: Υδρόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Γ΄: Οικολογία: Από τη Βιόσφαιρα στους Πληθυσμούς, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Δ΄: Ατμόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Ε΄: Διαστημική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

 

ΚΦΕ 52 - Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

 

ΚΦΕ 53 - Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα

Τόμος Α΄: Κυτταρική Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Βιοχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Γ΄: Μοριακή Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

Τόμος Α΄: Γενετική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

Τόμος Β΄: Φυσιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

ΤόμΤόμος Γ΄: Εξέλιξη, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

 

ΚΦΕ 60 - Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τόμος Α΄: Ιστορία της Φυσικής και της Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Β΄: Ιστορία της Βιολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003

Τόμος Γ΄: Φιλοσοφία της Επιστήμης, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Α΄: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος: Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία και Φιλοσοφία-Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2005

 

ΚΦΕ 61 - Θέματα Σύγχρονης Φυσικής

Τόμος Β΄: Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

Main Menu