Εκδόσεις - Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)

ΚΠΠ 50 - Κατάλυση

Τόμος Α΄: Κατάλυση, ΕΑΠ, Πάτρα.

Τόμος Β΄: Επιστήμη Επιφανειών, ΕΑΠ, Πάτρα.

 

ΚΠΠ 51 - Καταλυτικές Επιφάνειες

Τόμος Α΄: Καταλυτικές Επιφάνειες, ΕΑΠ, Πάτρα.

 

ΚΠΠ 60 - Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
Τόμος Α΄: Προσροφητικές διεργασίες αντιρύπανσης, ΕΑΠ, Πάτρα 2015.
Τόμος Β΄: Μέθοδοι αξιοποίησης βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων, ΕΑΠ, Πάτρα 2013. 
Τόμος Γ΄:Παραγωγή υδρογόνου από υδρογονάνθρακες, ΕΑΠ, Πάτρα 2015. 

 

ΚΠΠ 61 - Περιβαλλοντική Κατάλυση

Τόμος Α΄: Καταλυτικές Διεργασίες Αντιρρύπανσης, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β: Καταλυτική Παραγωγή Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Main Menu