Εκδόσεις - Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ)

ΕΚΠ 50 - Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

Η ανάπτυξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

Θέματα Εφηβείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΕΚΠ 51 - Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΕΚΠ 60 - Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

Tόμος A΄: Kοινωνικές Tαυτότητες/Ετερότητες - Kοινωνικές Ανισότητες, Διγλωσσία και Σχολείο, EAΠ, Πάτρα 2001.

Tόμος B΄: Eθνοπολιτισμικές Διαφορές και Eκπαίδευση, EAΠ, Πάτρα 2001.

 

ΕΚΠ 61 - Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013.

Εισαγωγικά Θέματα Γλωσσολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΕΚΠ 62 - Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Τόμος Α΄: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Γενικές Aρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΕΚΠ 63 - Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Τόμος Α΄: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος: Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΕΚΠ 64 - Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τόμος Α΄: Θεωρητικές προσεγγίσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και η κοινωνικοοικονομική λειτουργία της, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Ομάδα Εκπαιδευόμενων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Ε΄: Όψεις της Πραγματικότητας. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Σχέσεις Διδασκόντων - Διδασκομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.

 

ΕΚΠ 65 - Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τόμος Α΄: Θεσμοί και Λειτουργίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.

Τόμος Β΄: Σχέσεις Διδασκόντων - Διδασκομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.

Τόμος Γ΄: Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2005

 

ΕΚΠ 66 - Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Πρώην ΠΣΠ50 Θ.Ε. επιλογής στο Π.Σ. ΕΚΠ)

Τόμος Α΄: Το Φυσικό Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. (ΠΣΠ 50/Α).

Τόμος Β1: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Α και Μέρος Β) 1999. (ΠΣΠ 50/Β1).

Τόμος Β2: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Γ και Μέρος Δ) 1999. (ΠΣΠ 50/Β2).

Τόμος: Εκπαίδευση για το περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008

Main Menu