Εκδόσεις - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΥ)

ΔΜΥ 50 - Βασικές Αρχές Διοίκησης - Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας

Τόμος Α΄: Βασικές Αρχές Διοίκησης - Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΔΜΥ 51 - Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις

Τόμος Α΄: Υγεία: Οριοθετήσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Πολιτική Υγείας/Κοινωνική Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Δομή και Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Υγείας (Διοικητικές και Νομικές Διαστάσεις), ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Δ΄: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Νοσοκομείων, Εμπειρίες, Τάσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΔΜΥ 60 - Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Τόμος Α΄: Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Οικονομική και Χρηματοδοτική Διοίκηση / Διαχείριση Νοσοκομείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΔΥΥ 61 - Δημόσια Διοίκηση και Οικονομία

Διοικητική Ανάλυση. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (ΔΕΟ 10/Ε)

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. (ΔΕΟ 24/Β)

Οικονομικά Δημόσιων Επιχειρήσεων και Προϋπολογισμός Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.(ΔΕΟ 24/Δ)

Αρχές Δημόσιων Οικονομικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. (ΔΕΟ 34/Γ)

Main Menu