Εκδόσεις - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

ΔΤΕ 50 - Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

Τόμος Α΄: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Τουριστική Νομοθεσία, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΔΤΕ 51 - Τουριστικός Τομέας

Τόμος Α΄: Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των Τουριστικών Ταξιδιών, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Δ΄: Πληροφορική στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΔΤΕ 60 - Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Μάνατζμεντ Ξενοδοχείων και Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Γ΄: Μάνατζμεντ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Δ΄: Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Ε΄: Μάνατζμεντ Φορέων και Οργανώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος ΣΤ΄: Μεγάλες Διοργανώσεις: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Διασυνδέσεις Κειμένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000

 

ΔΤΕ 61 - Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Τόμος Α΄: Εγχειρίδιο για την Μελέτη του βιβλίου "Marketing in Travel and Tourism", ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Γ΄: Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Δ΄: Μάρκετινγκ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Main Menu