Εκδόσεις - Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

Εκτύπωση

ΔΠΜ 50 - Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στον Πολιτισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Πολιτιστικό Πλαίσιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Πολιτισμός και Εκπαίδευση, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΔΠΜ 51 - Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση

Τόμος Α΄: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. (ΔΤΕ 50/Α)

Τόμος Β΄: Πολιτιστική Διαχείριση, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΔΠΜ 60 - Οικονομία του Πολιτισμού

Τόμος Α΄: Οικονομική Διαχείριση, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Πόροι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Εισαγωγή στη Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002 (ΔΕΟ 25).

 

ΔΠΜ 61 - Πολιτιστική Επικοινωνία

Τόμος Α΄: Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Μέσα Επικοινωνίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.