Εκδόσεις - Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

ΔΜΥ 50 - Βασικές Αρχές Διοίκησης - Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας

Τόμος Α΄: Βασικές Αρχές Διοίκησης - Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΔΜΥ 51 - Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις

Τόμος Α΄: Υγεία: Οριοθετήσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Πολιτική Υγείας/Κοινωνική Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Δομή και Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Υγείας (Διοικητικές και Νομικές Διαστάσεις), ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Δ΄: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Νοσοκομείων, Εμπειρίες, Τάσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΔΜΥ 60 - Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Τόμος Α΄: Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Οικονομική και Χρηματοδοτική Διοίκηση / Διαχείριση Νοσοκομείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΔΜΥ 61 - Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας

Τόμος Α΄: Κοινωνικές - Πολιτιστικές Πτυχές της Υγείας και της Αρρώστιας, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Συμπεριφορές Υγείας. Πρότυπα και Μεταβολές, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Γ΄: Κοινωνικο-οικονομική Έρευνα για τις Υπηρεσίες Υγείας και το Νοσοκομείο, ΕΑΠ, Πάτρα 2000

 

 

Main Menu