Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα (ΓΤΠ)

ΓΤΠ 50 - Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες

Τόμος Α΄: Ιστορία της Τέχνης / Ιστορία των Γραφικών Τεχνών, ΕΑΠ, Πάτρα 2002

Τόμος Β΄: Οπτική Επικοινωνία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Χρώμα, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Dondis, D.A., Βασικές Αρχές Οπτικής Παιδείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 


ΓΤΠ 51 - Γραφιστική

Τόμος Α΄: Γραμματογραφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Φωτογραφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Γραφιστική Δημιουργία Έντυπου Υλικού, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.

 


ΓΤΠ 60 - Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

Τόμος Α: Προεκτύπωση, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Μέθοδοι εκτύπωσης. Διαδικασία Περατώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Συσκευασία - Βιβλιοδεσία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Δ': Διοίκηση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 


ΓΤΠ 61 - Πληροφορική - Πολυμέσα

Τόμος Α΄: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στις Γραφικές Τέχνες, ΕΑΠ, Πάτρα, 2004.

Τόμος Β΄: Παραγωγή και Σχεδιασμός Πολυμέσων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003.

Οδηγός Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2004.

 

Main Menu