Εκδόσεις - Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής (ΓΕΡ)

ΓΕΡ 50 - Γλωσσικές Δεξιότητες στην Προφορική Επικοινωνία της Γερμανικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Ακουστική Κατανόηση Α, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Horverstehen, Band Α)

Τόμος Β΄: Ακουστική Κατανόηση Β, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Horverstehen, Band B)

Τόμος Γ΄: Παραγωγή Προφορικού Λόγου Α, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Mundlicher Ausdruck, Band A)

Τόμος Δ΄: Παραγωγή Προφορικού Λόγου Β, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Mundlicher Ausdruck, Band B)

 

ΓΕΡ 51 - Γλωσσικές Δεξιότητες στη Γραπτή Επικοινωνία της Γερμανικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Αναγνωστική Κατανόηση Α, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Leseverstehen, Band A)

Τόμος Β΄: Αναγνωστική Κατανόηση Β, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Leseverstehen, Band B)

Τόμος Γ΄: Γραπτός Λόγος Α, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Schriftlicher Ausdruck, Band A)

Τόμος Δ΄: Γραπτός Λόγος Β, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. (Schriftlicher Ausdruck, Band B)

 

ΓΕΡ 60 - Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας

Τόμος Α΄ (Band A), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄ (Band B), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄ (Band C), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Δ΄ (Band D), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΓΕΡ 61 - Αξιολόγηση των Διδασκομένων στη Γνώση και Χρήση της Γερμανικής Γλώσσας

Τόμος Α΄ (Band A), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄ (Band B), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄ (Band C), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Δ΄ (Band D), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΓΕΡ 62 - Η Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσας και η Διδασκαλία της

Τόμος Α΄ (Band A), ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄ (Band B), ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄ (Band C), ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Δ΄ (Band D), ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΓΕΡ 63 - Φωνητική της Γερμανικής Γλώσσας και η Διδασκαλία της Προφοράς

Τόμος Α΄: Φωνητική Α, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (Phonetik, Band A)

Τόμος Β΄: Φωνολογία Β, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (Phonologie, Band B)

Τόμος Γ΄: Διδασκαλία της Προφοράς Γ, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (Ausspracheschulung, Band C)

Τόμος Δ΄: Διδασκαλία της Προφοράς Δ, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (Aussprachenschulung, Band D)

Main Menu