Εκδόσεις - Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής (ΑΓΓ)

ΑΓΓ 52 - Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

Τόμος Α΄: Learning and Teaching in an EFL Context; Teaching Listening and Speaking, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Teaching, reading and writing, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

 

ΑΓΓ 53 - Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Introduction to the key concepts, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Approaches to Syllabus Design, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Γ΄: Evaluation, Innovation and Implementation, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

 

ΑΓΓ65 - Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Principles and approaches to language testing, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Assessing the language and communication skills, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Γ΄: Assessing students without tests, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

 

ΑΓΓ66 - Η Χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: General Introduction. Using videos in EFL classrooms

Τόμος Β΄: Using the Internet and computer Technology in EFL Classes

 

ΑΓΓ67 - Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά

Τόμος Α΄: Introduction and theories of child language acquisition, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: The teaching of English to young learners, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

 

ΑΓΓ68 - Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

Τόμος Α΄:The teaching of English for Specific Purposes: The field, needs analysis and language issues , EAΠ, Πάτρα 2008

Τόμος Β΄: The teaching of English for Specific Purposes: EAP, Course Design and Evaluation, Business English and Assessment, EAΠ, Πάτρα 2008

 

ΑΓΓ 69 - Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Key Concepts and Approaches to Teacher Training and Education

Τόμος Β΄: Designing Teacher Education Programmes: From Teacher Training to Teacher Development

 

ΑΓΓ 70 - Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Intercultural approaches to the teaching of English: Theoritical Foundations, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

Τόμος Β΄: Intercultural approaches to the teaching of English: Spheres of application, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

Main Menu