Εκδόσεις - Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

Τόμος Α΄: Λογισμός μίας Μεταβλητής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Λογισμός πολλών Μεταβλητών, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος ΦΥΕ 14/Α΄: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΦΥΕ 12 - Γενική και Ανόργανη Χημεία

Τόμος Α΄: Ατομική Δομή, Περιοδικό Σύστημα, Ιδιότητες Ατόμων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Χημικός Δεσμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Τα Αντιπροσωπευτικά Στοιχεία και οι Ενώσεις τους, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008

Τόμος Ε΄: Στοιχεία Μεταπτώσεως και Ενώσεις Εντάξεως, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΦΥΕ 14 - Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

Τόμος Α΄: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Α΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Β΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Εισαγωγική Φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Δ: Ταλάντωση και αρμονική κίνηση. Εισαγωγή στη μηχανική ρευστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΦΥΕ 20 - Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Τόμος Α΄: Γραμμική Άλγεβρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Διαφορικές Εξισώσεις I, ΕΑΠ, Πάτρα

 

ΦΥΕ 22 - Φυσικοχημεία

Τόμος A΄: Χημική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος B΄: Χημική Κινητική, Α΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Χημική Κινητική, Β΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Ηλεκτροχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Στατιστική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Ε΄: Φασματοσκοπία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΦΥΕ 24 - Κλασική Φυσική Ι

Τόμος Α΄: Μηχανική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Γ΄: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΦΥΕ 30 - Οργανική Χημεία

Τόμος Α΄: Ομόλογες Σειρές, Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Ομόλογες Σειρές, Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Δ΄: Βιομόρια: Δομή και Λειτουργικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΦΥΕ 31 - Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

Τόμος Α΄: Κυτταρική Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Βιοχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Γ΄: Μοριακή Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΦΥΕ 34 - Κλασική Φυσική ΙΙ

Τόμος Α΄: Σχετικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Β1: Ταλαντώσεις και Κύματα. Α΄ ΜΕΡΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Β2: Ταλαντώσεις και Κύματα. Β΄ ΜΕΡΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Γ΄: Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα

 

ΦΥΕ 40 - Κβαντική Φυσική

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΦΥΕ 41 - Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

Τόμος Α΄: Ιστορία της Φυσικής και της Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Ιστορία της Βιολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Φιλοσοφία της Επιστήμης, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΦΥΕ 42 - Πλανήτης Γη

Τόμος Α΄: Λιθόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Υδρόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Οικολογία: Από τη Βιόσφαιρα στους Πληθυσμούς, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Δ΄: Ατμόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Ε΄: Διαστημική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΦΥΕ 43 - Γενετική

Τόμος Α΄: Γενετική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Φυσιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Εξέλιξη, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΦΥΕ ΕΦΙ - Εργαστήρια Φυσικής Ι

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Εργαστηριακό Βοήθημα Φυσικής Ι, ΕΑΠ Πάτρα 2005

 

ΦΥΕ ΕΦΙΙ - Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ

Εργαστηριακό Βοήθημα Φυσικής ΙΙ, ΕΑΠ Πάτρα 2005

 

ΦΥΕ ΕΧΙ - Εργαστήρια Χημείας Ι ΚΑΙ ΦΥΕ ΕΧΙΙ - Εργαστήρια Χημείας ΙΙ

Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΦΥΕ ΕΒΙ - Εργαστήρια Βιολογίας Ι ΚΑΙ ΦΥΕ ΕΒΙΙ - Εργαστήρια Βιολογίας ΙΙ

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Main Menu