Εκδόσεις - Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΙΣΠ 10 - Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 11 - Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 12 - Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 20 - Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 21 - Ιστορία της Ισπανίας

Εγχειρίδιο μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 22 - Πολιτισμός της Ισπανίας

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 30 - Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 31 - Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΙΣΠ 32 - Ιστορία των Χωρών της Λατινικής Αμερικής

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΙΣΠ 40 - Λογοτεχνία Ισπανίας ΙΙ

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΙΣΠ 41 - Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής Ι

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΙΣΠ 42 - Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής ΙΙ

Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Main Menu