Εκδόσεις - Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

 ΕΛΠ 10 - Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τόμος Α΄: Η Έννοια του Πολιτισμού. Όψεις του Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Σημαντικοί Σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία

Τόμος Α΄: Ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Βυζάντιο και Ελληνισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 1999

Τόμος Γ΄: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΕΛΠ 12 - Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

Τόμος Α΄: Προϊστορική και Κλασική Τέχνη, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Δ΄: Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΕΛΠ 20 - Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια

Τόμος Α΄: Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Αθήνα και Σπάρτη. Αρχαϊκή-Κλασσική Περίοδος. Ανθολόγιο. Κείμενα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΕΛΠ 21 - Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία

Τόμος Α΄: Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Περίοδος, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Βυζαντινή Περίοδος, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΕΛΠ 22 - Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα

Τόμος Α΄: Η Ελληνική Φιλοσοφία από την Αρχαιότητα έως τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στον Νεότερο Ελληνισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

EΛΠ 30 - Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

Nεότερη Eλληνική Λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας). Eγχειρίδιο Mελέτης, EAΠ, Πάτρα 2008.

Aνθολόγιο Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων, EAΠ, Πάτρα 2008.

Aνθολόγιο Κριτικών Κειμένων, EAΠ, Πάτρα 2008.

 

ΕΛΠ 31 - Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

Ο Δραματικός Λόγος από τον Αισχύλο ως τον Μένανδρο, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Ανθολόγιο Αποσπασμάτων Δραματικού Λόγου και Ποιητικής Τέχνης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΕΛΠ 40 - Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού

Τόμος Α΄: Διαλεκτικοί Συσχετισμοί - Θεωρία της Ελληνικής Μουσικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Ελληνική Μουσική Πράξη: Αρχαίοι και Μέσοι Χρόνοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Ελληνική Μουσική Πράξη: Λαϊκή Παράδοση - Νεότεροι Χρόνοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Δ΄: Θεωρία Χορού - Ελληνική Χορευτική Πράξη: Αρχαίοι και Μέσοι Χρόνοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Ε΄: Ελληνική Χορευτική Πράξη: Παραδοσιακός και Σύγχρονος Χορός, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

 ΕΛΠ 41 - Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι

Τόμος Α΄: Ο Νεότερος Λαϊκός Βίος, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Παραδοσιακή Τέχνη και Τεχνολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Λαϊκή Φιλολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Ανθολόγιο Δοκιμίων για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο στην Ελλάδα 19ος-20ος αιώνας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΕΛΠ 42 - Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Τόμος Α΄: Ιστορική Διαδρομή της Αρχαιολογίας. Ορισμός, Αντικείμενο, Βασικές Αρχές, Κλάδοι και Προβληματική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Κύρια Αρχαιολογικά Πεδία στον Ελληνικό Χώρο και η Πολιτισμική Αξία τους, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Μουσειολογία, Μέριμνα για τις Αρχαιότητες, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΕΛΠ 43 - Ελληνισμός της Διασποράς

Τόμος Α΄: Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Ο Ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Ο Ελληνισμός της Διασποράς στις Υπερπόντιες Χώρες, Αφρική και Μέση Ανατολή, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΕΛΠ 44 - Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) - Κινηματογράφος

Τόμος Α΄: Το Νεότερο Θέατρο μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Ο Ελληνικός Κινηματογράφος, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Νεοελληνικό Θέατρο 1880-1930. Σκηνοθέτες του Μεταπολεμικού Ελληνικού Κινηματογράφου

 

ΕΛΠ 45 - Νεοελληνική Φιλολογία από τις απαρχές ως τον 18ο αιώνα

Τόμος: Όψεις της νεοελληνικής γραμματείας (Από τις απαρχές ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους). Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος: Όψεις της νεοελληνικής γραμματείας (Από τις απαρχές ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους).Ανθολόγιο Κειμένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

Main Menu