Εκδόσεις - Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα (ΣΦΠ)

ΣΦΠ 50 - Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός
Τόμος: Η συμβολή του φωτός στον πολιτισμό και την επιστήμη, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013


ΣΦΠ 51 - Γενικές Αρχές Φωτισμού

Τόμος Α΄: Γενικές αρχές φωτισμού, χρώμα και φώς, ΕΑΠ, Πάτρα 2013
Τόμος Β΄: Η φυσιολογία της οπτικής αντίληψης και το φώς, ΕΑΠ, Πάτρα 2013


ΣΦΠ 60 - Τεχνολογία φωτισμού και σύνδεση με την παραγωγή

Τόμος Α: Εργαλεία γνώσης για τη σχεδίαση και προσομοίωση έργων φωτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013
Τόμος Β: Σχεδιασμός έργων φωτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013
Τόμος Γ: Ορθολογική σχεδίαση εγκαταστάσεων φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013


ΣΦΠ 61 - Εφαρμογές φωτισμού και πολυμεσικές εφαρμογές

Τόμος Α: Εφαρμοσμένος σχεδιασμός φωτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013
Τόμος Β: Σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα φωτισμού και οπτικών τεχνολογιών, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013
Τόμος Γ: Ψηφιακή απόδοση φωτισμού-Θεωρία και εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013

 

 

 

Main Menu