Εκδόσεις - Ακουστικός Σχεδιασμός-Πολυμέσα (ΑΣΠ)

Εκτύπωση

ΑΣΠ 50 - Ήχος και Τέχνες
Τόμος Α: ΄Ηχος και ακουστική στη μουσική ΕΑΠ, Πάτρα 2013.
Τόμος Β: Ακουστική και Αρχιτεκτονική ΕΑΠ, Πάτρα 2013.


ΑΣΠ 51 - Ηχομόνωση - ηχοπροστασία

Τόμος Α: Εισαγωγή στις μεθόδους ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας ΕΑΠ, Πάτρα 2013.
Τόμος Β: Εφαρμογές ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας ΕΑΠ, Πάτρα 2013.

 

2ο Έτος Σπουδών
ΑΣΠ60  Ακουστική χώρου
Τόμος: Βασικές αρχές και σύγχρονες εξελίξεις στη κτιριακή ακουστική ΕΑΠ, Πάτρα 2013.  
ΑΣΠ61  Ειδικά θέματα ακουστικού σχεδιασμού και πολυμέσων
Τόμος Α:Λογισμικό και μέθοδοι για ακουστικό σχεδιασμό ΕΑΠ, Πάτρα 2013. 
Τόμος Β: Πολυμεσικές εφαρμογές ήχου ΕΑΠ, Πάτρα 2013.