Εκδόσεις - Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc

Εκτύπωση

ΣΔΥ 50 - Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων και Λογισμικού
Τόμος Α: Πρωτόκολλα, υπηρεσίες και εφαρμογές ασύρματων δικτύων. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013
Τόμος Β: Προχωρημένα ζητήματα σχεδιασμού κατανεμημένων συστημάτων. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013
Τόμος Γ: Σχεδίαση middleware. Εγχειρίδιο Μελέτης)

ΣΔΥ 51 - Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού
Τόμος Α: Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2014
Τόμος Β: Ζητήματα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2015
Τόμος Γ: Ζητήματα ανάπτυξης Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία