Το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας επιτρέπει τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε μουσεία, θέατρα και πολιτιστικούς χώρους αλλά και μειωμένης τιμής σε εισιτήρια αστικών, υπεραστικών & ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών;

Η χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας δίνει τη δυνατότητα εισόδου σε βιβλιοθήκες, κινηματογράφους, θέατρα, πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, κατά περίπτωση με μειωμένο εισιτήριο. Οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87) (Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά σε θέματα, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.ά 

Main Menu