Υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι και εάν ναι, με ποιο τρόπο μπορώ να συμμετάσχω;

Στο σύνδεσμο «Σύλλογοι» της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε το σύλλογο στο οποίο ανήκει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτάτε.

Main Menu