Η προσφορά των σπουδών από το ΕΑΠ

 

Για τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ και ΠΜΣ) οργανωμένα σε ετήσιες ΘΕ

Η προσφορά των σπουδών στο πλαίσιο κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Οι φοιτητές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και, ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Για κάθε ΘΕ έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται μελέτη περίπου 10ωρών εβδομαδιαίως. Κάθε ΘΕ προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από 800 περίπου σελίδες εξεταστέας ύλης και κάθε ΘΕ μεταπτυχιακού προγράμματος από 1.000 περίπου σελίδες. Ωστόσο, είναι ευνόητο ότι οι παραπάνω αριθμοί σελίδων είναι ενδεικτικοί και διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, ανάλογα με το περιεχόμενό του και τις απαιτήσεις του.

Για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις μελέτης, θα πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα το χρόνο τους και να προγραμματίσουν τις ενέργειές τους. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις σπουδές είναι η έγκαιρη αποστολή των εργασιών στον καθηγητή τους.

Στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης (study.eap.gr) αναρτάται:

  • Το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών εργασιών, το οποίο οι φοιτητές είναι σημαντικό να μελετήσουν ώστε να τηρούν το χρονοδιάγραμμα αποστολής αποστολή των εργασιών στον καθηγητή τους.
  • Η ύλη εξετάσεων.

Οι φοιτητές υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες (μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς (αντιστοιχεί ένας σε τριάντα περίπου φοιτητές).

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), οι οποίες διεξάγονται σε δια ζώσης τμήματα, σε ηλεκτρονικά τμήματα ή σε μεικτά τμήματα (με δια ζώσης και ηλεκτρονική παρακολούθηση). Κάθε φοιτητής συμμετέχει σε 5 ΟΣΣ στη διάρκεια των 10 μηνών των σπουδών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των ΟΣΣ μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Κάθε ΟΣΣ συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Παίρνουν μέρος οι 30 περίπου φοιτητές που συγκροτούν το Τμήμα για το οποίο εκείνος έχει την ευθύνη. Οι δια ζώσης συναντήσεις αυτές διεξάγονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στη Λάρισα και στην Τρίπολη. Ο ελάχιστος αριθμός δημιουργίας τμήματος είναι 10 φοιτητές για τα δια ζώσης τμήματα και 15 φοιτητές για τα ηλεκτρονικά τμήματα. Κάθε ΟΣΣ έχει τετράωρη διάρκεια.

Παρότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή – φοιτητών και των φοιτητών μεταξύ τους. Στην περίπτωση που οι φοιτητές χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση με τον διδάσκοντά τους.

Εκπονούν τέσσερις, πέντε ή έξι (ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών) γραπτές εργασίες 6 έως 10 σελίδων καθεμιά, που αξιολογούνται από τον διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και πρέπει να αποστέλλονται στο διδάσκοντα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, που αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης & Γραπτών Εργασιών.

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις στο τέλος των δεκάμηνων σπουδών κάθε ΘΕ.

Main Menu