Ποιος ο αριθμός και οι ημερομηνίες των ΟΣΣ και ποια η αναγκαιότητα συμμετοχής τους;

Γενικά οι ΟΣΣ στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι πέντε (5) πλην κάποιων περιπτώσεων όπου ανέρχονται στις έξι (6). Μπορείτε να αναζητάτε τις ημερομηνίες των ΟΣΣ στο διαδίκτυο στις υπηρεσίες Μητρώου του ΕΑΠ (http://open.eap.gr) επιλέγοντας "Τμήματα – Διδάσκοντες" ενώ θα λαμβάνετε και σχετική ενημέρωση από τον Καθηγητή-Σύμβουλο σας. Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή - φοιτητών και των φοιτητών μεταξύ τους. Στην περίπτωση απουσίας των φοιτητών, πρέπει να ενημερωθούν για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ από τους συμφοιτητές τους ή στην έσχατη περίπτωση από τον Καθηγητή-σύμβουλο τους μιας και δεν είναι στις υποχρεώσεις του.

Main Menu